EST   ENG
Vedas logo

TULE TESTI EESTI ESIMEST
NÕUDETRANSPORDI TEENUST!

Tagasiside küsimustiku leiate siit.

Vedas bus

Saaremaa vald alustas esimese omavalitsusena Eestis uudse nõudluspõhise transporditeenuse mudeli väljatöötamist, et pakkuda inimestele mugavamat ja nende vajadustest lähtuvat ühistransporti. Aastase katseperioodi jooksul saavad Sõrve, Lümanda ja Kärla elanikud ja külalised ise anda oma panuse selle teenuse väljatöötamisse sest teenuse mudel luuakse nende endi tagasiside ja sõitmise statistika põhjal.

Sõite saab tellida läbi dispetšeri, helistades telefonil
+372 4525135

  1. Nõudetranspordi teenuse osutamise sihtrühm on Salme, Torgu, Lümanda ja Kärla piirkondade elanikud ja külalised ning turismiettevõtjad, teenust osutatakse Salme, Torgu, Lümanda ja Kärla piirkondades;
  2. Nõudetranspordi teenust osutatakse pilootprojekti perioodil 01.07.2021-30.06.2022 iga päev alates kell 08:00 kuni kell 21:00;
  3. Pilootprojekti perioodil ei pea reisija teenuse eest tasuma. Teenusega seotud kulud kaetakse riigieelarvest;
  4. Tellimusi saab esitada dispetšeri vahendusel numbril +372 4525135 esmaspäevast-neljapäevani ajavahemikus kell 08:30-16:00. Reedel ajavahemikus kell 8:30-14:30. Reisija peab tellimuse esitama vähemalt 24 tundi enne soovitava pealevõtmise aega;
  5. Tellimuse vastuvõtmiseks telefoni teel küsitakse reisijalt tema nime, e-posti aadressi ja telefoni numbrit ning soovitud sõidu andmeid - algus- ja sihtkoht ning sõidu aeg;
  6. Kui logistiliste järjekordade koostamisel selgub, et reisija poolt soovitud pealevõtmise aeg ei sobi logistikasse, võtab dispetšer reisijaga ühendust ja lepib temaga kokku uue pealevõtmise- ja sihtkohta saabumise aja, millised ei tohi olla erinevad üle 30 minuti reisija poolt soovitud esialgsest pealevõtmise- ja sihtkohta jõudmise ajast;
  7. Logistilise järjekorra teostamise võimalikkuse korral kinnitatakse reisija tellimus. Telefoni teel vastu võetud tellimuse sisestab dispetšer veebikeskkonda ja suunab autojuhile täitmiseks;

Teenuse osutamise piirkond:Oluline on märkida, et 19. juulil ei käivitu veel lõplikult valmis teenus vaid pilootprojekt, mille käigus kogutakse tagasisidet reisijatelt ja teenuse osutajalt, et selgitada välja nii reisijatele kui ka transpordi korraldajale võimalikult sobilik mudel ja vajalikud VEDAS tarkvara arendused. Sõite alustatakse esialgu kahe Toyota sõidukiga, mistõttu ei pruugi kõiki tellimusi projekti algfaasis olla võimalik täita. Seetõttu palutakse inimestelt mõistvat suhtumist ja panust uudse teenuse väljatöötamisse ja kutsutakse inimesi üles uut võimalust aktiivselt oma igapäevaste liikumisvajadusteks kasutama ning tagasisidet andma. Saadud reaalse kogemuse põhjal muudetakse aastase testperioodi jooksul teenuse tingimusi, autopargi suurust ja sõidukite mudeleid.

Täpne teenuse osutamise kord: https://www.saaremaavald.ee.

Saaremaa pilootprojekti elluviijad:

Saaremaa logo Modern Mobility logo Toyota logo Toyota logo
Saaremaa logo
Saaremaa logo
Saaremaa logo
Saaremaa logo

Saaremaa piloot on osa rahvusvahelisest projektist RESPONSE:

RESPONSE on ellu kutsutud nõudepõhiste transpordilahenduste uurimiseks ja arendamiseks Läänemere-äärsetes riikides. Projektis osalevad transpordifirmad Norrast ja Rootsist, ülikoolid Taanist (Aalborg) ja Rootsist (Karlstad) ning Kaunase linn Leedust. Interreg Läänemere piirkonna rahastusel elluviidava projekti juhtpartner on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus.

Response logo

VEDAS tarkvara arendust finantseerib:

EAS ja Norway Grants finantsmehhanism on kaasfinantseerinud Modern Mobility OÜ VEDAS tarkvaraplatvormi arendust Eesti-Norra koostööprogrammi "Green ICT" raames http://www.eas.ee/norratoetus.

Nordic EAS logo
Rohkem informatsiooni Modern Mobility toodetest:
www.modernmobility.eu